ESCULTURES (PIL)


EN  INFANTIL  PIL  ESTEM  FETS  UNS  ARTISTES.
HEM  TREBALLAT  L' ESPAI  BUIT  I  L' ESPAI  OCUPAT,AIXÍ  COM  
LES  FORMES  GEOMÈTRIQUES  I  TOTA  MENA  D' ALTRES  FORMES
I  HEM  CREAT  LES  NOSTRES  ESCULTURES  EN  ARAM.
S' HEM  DIVERTIT  I  ENS  HA  AGRADAT  MOLT!